Jyvät akanoista

24.1.2018

Tämän päivän aikana tutkimme järjestelmät, joihin olimme edellisellä kerralla tutustuneet. Alla luomame taulukko, johon listasimme asettamiamme vaatimuksia järjestelmälle, jonka tulemme mahdollisesti valitsemaan.

Exel kriteerit

Alla taulukko järjestelmien GitHub statistiikasta, josta selviää kuinka ajantasainen ja suosittu kukin järjestelmä on tällä hetkellä. Odoo erottuu selvästi tässä vaiheessa muihin järjestelmiin verrattuna.

GitHub tilastot

Advertisements

Projektin aloitus

 

19.1.2018

Projekti käynnistettiin monialaprojektikurssin johdosta. Valitsimme projektin aiheeksi avoimen lähdekoodin ERP järjestelmien tutkimisen, sekä testauksen käytännössä. Aloitimme projektin tutustumalla suosituimpiin avoimen lähdekoodin ERP järjestelmiin.

Valitsemamme kriteerit, joita ensisijaisesti tutkimme valintaprosessin aikana ovat:

  • Google Trends:in mittaamat hakumäärät järjestelmästä
  • Viittausten määrä tieteellisiin artikkeleihin Google Scholar:issa
  • Oliko järjestelmällä omaa wiki-sivustoa
  • Kuinka kattavat ohjeet järjestelmästä oli saatavilla
  • Kuinka monta latauskertaa järjestelmällä oli
  • Milloin viimeisin vakaa versio järjestelmästä oli julkaistu
  • Kuinka monessa yrityksessä järjestelmä on oikeasti käytössä

Projektin ensisijaisena tavoitteena on selvittää avoimen lähdekoodin ERP järjestelmien potentiaali korvaavana järjestelmänä yleisemmin käytetylle SAP:ille, jonka käyttölisenssit ovat todella kalliita sekä järjestelmän modulaarisuus rajallinen. Mikäli yritys siirtyisi avoimen lähdekoodin toiminnanohjausjärjestelmään, kustannukset näiltä osin voisivat olla huomattavasti pienemmät. Esimerkiksi juuri aloittanut StartUp yritys ei todennäköisesti pysty maksamaan kalliita SAP lisenssejä, joten yksi vaihtoehto olisi kokeilla tutkimaamme järjestelmää.

Avoimen lähdekoodin ERP järjestelmiä joihin tutustuimme: