WIRECO-NB OY & Odoo

Tietoa yrityksestä

WIRECO-NB Oy on perustettu vuonna 2007. Sen kotipaikka on Paimio ja toimiala sähkötukkuliikkeet. Toimitusjohtajana toimii Niko Johannes Nieminen. WIRECOn taustalla on vuosien kokemus suomalaisesta teollisuudesta.

40c4d5e01e18726ebc5fc56fc1c5fa7eabcac7ee
http://www.wireco.fi/

Ydinosaamiseen kuuluvat erikoiskaapelit, liikkuva virransyöttö, johtimet, kaapelitarvikkeet sekä muut sähkötarvikkeet. WIRECOn laajasta valikoimasta saat sähkö- ja automaatioalan erikoiskaapelit, AKAPP- virtakiskojärjestelmät, energiansiirtoketjut, tarvikkeet ja komponentit.

Odoo kokemukset WIRECO OY:ssä

Olimme yhteydessä yrityksen toimitusjohtaja Niko Niemiseen, ja kyselimme heidän mielipiteitään sekä kokemuksiaan Odoo järjestelmästä. Alla Niemisen vastauksia.

 

Onko yrityksessänne ollut jokin muu ERP järjestelmä ennen Odoon käyttöönottoa?
Kyllä on.

Kuinka päädyitte juuri Odoo järjestelmään muihin avoimen lähdekoodin järjestelmiin verrattaessa?
Vaikutti laajimmin levinneeltä järjestelmältä, jolloin siihen löytyisi valmiita testattuja moduleita eri tarpeisiin.

Onko Odoo edistänyt tai helpottanut liiketoimintaanne aikaisempaan verrattuna, onko Odoon käyttöönoton jälkeen tullut taloudellista säästöä?
On edistänyt, mutta aiempi järjestelmä oli edullisempi. Se kuului tilitoimiston kk-maksuun. Toisaalta toiminta on kasvanut sen verran, että aiemmalla järjestelmällä ei olisi pärjätty järkevästi.

Millaseen tarkoitukseen käytätte Odoota yrityksessänne?
Maahantuonti, eli osto, myynti, asiakasrekisteri, tuoterekisteri, myyjien työkalu CRM

Kuinka suuria summia järjestelmän läpi kulkee vuodessa?
Tänä vuonna n. 2M€.

Kuinka kauan Odoo on ollut teillä käytössä?
2015 kesästä

Kuinka moni työntekijä järjestelmää käyttää päivittäin, onko käyttäjät saaneet erikseen koulutusta järjetelmän käyttöön, vai onko tälläiselle ollut edes tarvetta?
5 työntekijää, ei erillistä koulutusta, ei tarvetta sellaiselle.

Oletteko tyytyväisiä Odoon nykyiseen toimintaan, tai onko teillä ilmennyt puutteita järjestelmän osalta, voisitteko suositella järjestelmää?
Kehitämme koko ajan järjestelmää toimintaamme paremmin sopivaksi, suosittelen kaikille.

Teillä on SprintIT järjestelmän toimittajana, vertailitteko muita palveluntarjoajia ennen kuin päädyitte nykyiseen ratkaisuun?
On vertailtu ja käytettykin eri kumppaneita.

Advertisements

Asiakkaan luonti, tarjouksen tekeminen ja sen hyväksyminen

Aloitetaan luomalla asiakas, jolle lopullinen tarjous halutuista tuotteista/palveluista tullaan lähettämään. Jotta tämä harjoitus voidaan toteuttaa, tulee sales management moduuli olla asennettuna Odoo ympäristöön.

Annetaan asiakasyrityskelle tarvittavat tiedot ja nimetään yhteyshenkilö jolle kyseisen asiakkaan yhteydenotot ohjataan. Ylhäätä tulee valita myös, että kyseessä on yritys.

1

Kun asiakasyritys on luotu, voidaan siirtyä tarjoukset välilehdelle. Valittaessa yritystä jolle tarjousta laaditaan, laskutusosoite ei täyty halutulla tavalla automaattisesti, jolloin luodaan laskutusosoitepohja äsken luodulle Vesihessut Oy asiakasyritykselle.

2.jpg

Seuraavaksi lisätään halutut tuotteet tarjouspohjaan.

3.jpg

Kun tarjoukseen on lisätty kaikki tarvittavat tuotteet, sen pystyy tulostamaan tai lähettämään sähköpostilla halutulle yhteyshenkilölle. Tässä esimerkkitapauksessa valitsimme sähöpostin ja lähetän sen itselleni, jotta voin kommentoida kuinka harjoitus sen osalta onnistuu.

4.jpg

Tarjouksen lähetyksessä ilmeni ongelma, joka johtuu PDF moduuliin puuttumisesta. Sellainen olisi saatavissa Odoo appstoresta, mutta emme tässä harjoituksessa tule sijoittamaan siihen 99€ euroa. Alla kuva vikailmoituksesta, joka tulee kun valitaan henkilö, jolle tarjous yritetään lähettää.

5.jpg

Kuva tarjouspohjan esikatselunäkymästä jonka lähetys eteenpäin ei kuitenkaan onnistu.

6.jpg

Seuraavaksi kun luotu tarjous hyväksytään valitsemalla “Vahvista tilaus”, siirtyy se automaattisesti myyntitilaukset välilehden alle. Oikeasta yläkulmasta valitaan “Toimitus”, jossa vahvistetaan että kaikki tarvittavat tuotteet ovat listalla, sekä kokonaisuus näyttää muutenkin oikealta.

7.jpg

Kun vasemmasta kulmasta valitaan “Vahvista”, siirtyy tiluas viimeisen vaiheeseen ja tilatut tuotteet on kerätty ja lähetetty asiakkaalle.

8

Lopuksi voidaan tulostaa lähetysluottelo tuotteista jotka toimituksessa asiakkaalle lähetettiin.

9

Oma näkemys: Mielestäni asiakkaan luonti ja siihen liittyvät vaiheet olivat suoraviivaisesti toteutettavissa. Olen kuitenkin varma, että jotain oleellista jäi lisäämättä tarvittaviin tietoihin, jotta järjestelmä pystyisi oikeassa ympäristössä toimimaan halutulla tavalla. Myös tarjouksen lähettämiseen liittyvän PDF moduulin maksullisuus sai miettimään Odoo järjestelmän open source toteutuksen “oikeellisuutta” sekä heidän mainostamaa toimittajariippumattomuuttaan. Kuitenkin kokonaisuutena tämä vaihe oli suhteellisen helposti toteutettavissa.

Käytettävyyden kartoitus – Odoo asiantuntijoiden vastaukset

Odoon käytettävyyteen liittyvät näkemykset ovat asiantuntijoilta saatuja ja heidän vastauksiinsa perustuvia. Haastateltavien nimien ja vastauksien suorien lainauksien julkaisuun emme saaneet lupaa. Yksi haastateltavista henkilöistä on työskennellyt Odoon parissa 7-versiosta lähtien.

Kyselimme mielipiteitä ja kokemuksia järjestelmästä, sekä mitkä ovat aloittelevan StartUp yrityksen ensimmäiset asiat/moduulit, joita he toimintansa tukena voisivat tarvita.

Odoon parhaimpiin puoliin lukeutuu seuraavia ominaisuuksia:

  • Nopea kehittyminen – johuten järjestelmän yleisestä suosiosta ja useista kehittäjistä.
  • Uudenaikaisuus
  • Monipuolisuus – Odoossa verrkosivujen luonti on helppoa ja integroituna järjestelmään mitä ei monista kilpailijoiden järjestelmistä edes löydy.
  • Skaalautuvuus – yrityksen käyttöön voidaan valita vain heille tarpeelliset moduuit ja ominaisuudet.
  • Avoin lähdekoodi – ei lisenssimaksuja Community versiossa.

Odoon lokalisoinnissa Suomeen olisi kuitenkin vielä toivomisen varaa. Isoimmat Odoo toimijat ovat lokalisoinnin jo hoitaneet omalta osaltaan, mutta esim. taloushallinnon lokalisoinnit eivät ole yleisesti jaettuna GitHubissa kaikkien saataville. Odoo-toimittajat toivoisivatkin, että toimivat lokalisointiratkaisut tulisi sattaa kaikkien saataville, jotta voitaisiin yhdessä keskittyä kilpailemaan muita jo hyvin Suomeen lokalisoituja ERP järjestelmiä vastaan.

CRM, myynti, varastointi, ostot ja projektinhallinta lukeutuu perusmoduleihin, jotka aloittelevan StartUp yrityksen tulisi ainakin ottaa käyttöön. Mikäli yritys toimii valmistavassa teollisuudessa, myös valmistus on hyvä liittää järjestelmään. Helpoimpana tapana voidaan pitää ratkaisua, jossa taloushallinto hankitaan joltain tilitoimistolta ulkoistettuna palveluna. Näin vältytään taloushallinnon lokalisoinnin puutteellisuudesta ja siitä aiheutuvista ongelmista.

Myytävien tuotteiden lisääminen Odoo järjestelmään

Odoo Sales Management moduuli tulee olla asennettuna, jolloin voit luoda uusia myytäviä tuotteita. Ensimmäiseksi sales välilehdellä catalog valikon alapuolelta valitse products. Paina luo, jolloin aukeaa ikkuna, jossa myytävälle tuotteelle annetaan tarvittavat tiedot.

1

Aluksi annetaan lisättävälle tuotteelle sitä kuvaava nimi, sekä lisätään tuotteesta kuva, joka ei saa olla kovin suuri, jotta järjestelmän toimivuuden sujuvuus saadaan varmistettua.

“Tuotteen tyyppi” kohdassa on valittavissa kolme eri vaihtoehtoa. “Kulutustavara” on aina saatavilla oleva tuote. “Varastoitava tuote” on ainoastaan saatavilla silloin, kun tuotetta on valmiiksi varastossa tilauksen määrään nähden. “Palvelu” on nimensä mukaisesti jokin tarjottava palvelu asiakkaalle.

Esimerkkitapauksessamme valitaan kulutustavara. Myyntihinta on automaattisesti palvelua käyttävän paikallisessa valuttassa, vaikka valuuttaa ei erikseen ilmoiteta hinnan perässä. “Sisäinen viite” nopeuttaa tuotteiden valintaa tilanteessa, jossa luodaan myyntitilauksia tai ostotilauksia. Kuluihin lisätään mahdolliset toimitusmaksut yms.

2

“Variaatiot” välilehdellä tuotteelle voidaan antaa erilaisia kuvauksia samasta tuotteesta. esim. vesipullo tuotteella voi olla vaihtoehtoina kivennäisvesi, tai lähdevesi tai muita vaihtoehtoja.

5

Varianttien hintoja muokaamalla pystyy antamaan tuotteelle poikkeavan hinnan, esim. puolenlitran pullo maksaa euron vähemmän kuin litran pullo.

7.PNG

Lopuksi Paina “Tallenna”, ja tuote ilmestyy järjestelmään, sekä verkkokaupaan mikäli sellainen on luotuna. Suomalaisten pankkitilien  lokalisointi järjestelmään on ainakin toistaiseksi osaamisemme ulkopuolella, joten tuotteen tilaaminen ei oikeasti vielä onnistu.

8.PNG

 

Ensimmäinen yhteydenotto yritykseen

14.02.2018

Aloitimme keskiviikon ottamalla yhteyttä suomalaiseen Avoin.Systems yritykseen, joka tarjoaa Odoo pohjaisia liiketoimintasovelluksia, sekä heidän omia räätälöityjä sovelluksia asiakkaiden tarpeisiin. Kysyimme mitkä ovat Odoon yleisimmin käytetyt moduulit heidän näkökulmastaan. Saimme vastaukseksi seuraavat:

  • Myynti
  • CRM
  • Varastonhallinta tai projektit (riippuen liiketoiminnan laadusta)
  • Laskutus

Kysyimme myös yritystä joka käyttää Odoo järjestelmää liiketoiminnan tukena ja saimme vastaukseksi Pelago Bicycles. Otimme yhteyttä kyseiseen yritykseen selvittääksemme, kuinka heidän liiketoimintansa on muuttunut/parantunut Odoon käyttöönoton jälkeen ja onko kustannukset pienentyneet aikaisempaan verrattuna. Kysyimme myös, olisko meidän mahdollista tavata heidät ja keskustella lisää Odoon käyttöön liittyen. Toistaiseksi emme ole saaneet vastausta asiaan liittyen.

Avoin.Systems https://avoin.systems/
Pelago Bicycles https://www.pelagobicycles.com/?___store=default

Jyvät akanoista

24.1.2018

Tämän päivän aikana tutkimme järjestelmät, joihin olimme edellisellä kerralla tutustuneet. Alla luomame taulukko, johon listasimme asettamiamme vaatimuksia järjestelmälle, jonka tulemme mahdollisesti valitsemaan.

Exel kriteerit

Alla taulukko järjestelmien GitHub statistiikasta, josta selviää kuinka ajantasainen ja suosittu kukin järjestelmä on tällä hetkellä. Odoo erottuu selvästi tässä vaiheessa muihin järjestelmiin verrattuna.

GitHub tilastot