Asiantuntijoiden mielipiteitä Odoosta

Lähetimme kyselyn SprintIT-yritykseen, joka tarjoaa mm. Odoota liiketoiminnan tueksi.

SprintIT-Hero-Logo-Transparent
https://www.sprintit.fi/

Esittämämme kysymykset:

· Kuinka kauan olette työskennelleet Odoon parissa?
· Miksi valitsitte juuri Odoon?
· Mitkä ovat Odoon parhaat ominaisuudet?
· Kuinka Odoon lokalisointi tällä hetkellä onnistuu Suomeen?
· Miten Odoo kilpailee suljetun lähdekoodin järjestelmien kanssa teidän mielestä? Esim. SAP ja Microsoft Dynamics 365?
Saimme huimasti vastauksia, kymmeneltä eri asiantuntijalta.

 

Kuinka kauan olette työskennelleet Odoon parissa?

4 vuotta (2)


Noin 9 kuukautta.


5 Years


9 kk


1.5 vuotta


noin 2 vuotta


4 kuukautta


< 1v


noin 1 vuotta

Miksi valitsitte juuri Odoon?

Valtsin yrityksen, SprintIT:n, en varsinaisesti Odoota


Fastest Growing ERP in the Market and well demanded.


Helppo


Modernia teknologiaa, globaali yhteisö (community), perustuu yleisesti saatavilla oleviin ja käytettyihin teknologioihin (postgres, html, css, python), helppo omaksua ja ottaa käyttöön, helppo sovittaa asiakkaan tarpeisiin, helppo integroitavuus, avointa lähdekoodia.


Avoin lähdekoodi, kansainvälinen kehitystiimi/käyttäjäkunta, Python.


Oli muiden valmiiksi valitsema ratkaisu


Odoo on mielenkiintoinen vaihtoehto verrattuna suljettuihin ja verraten jäykkiin ERP-järjestelmiin. Odoo on kasvanut voimakkaasti 10 vuodessa ja erityisesti viimeisen 5 vuoden aikana haastaen perinteiset ERP-järjestelmät.En valinnut juuri odoota, se vain oli yksi hyvä opensource ERP muiden muassa


Kansainvälinen, kasvava, kehittyvä uusi vaihtoehto lisenssiohjelmistoille
Mitkä ovat Odoon parhaat ominaisuudet?

Modularisuus


User Friendly


Avoimmuus ja muokattavuus


Helppokäyttöisyys ja maailmanlaajuinen tukiverkko.


Modulaarisuus, avoimuus, Python


Total Cost of Ownership (TCO) on hyvä, moderni ja erittäin laaja sovellusperhe (esim. verkkokauppa ja muut sovellukset samassa paketissa) joka tarjoaa alusta alkaen integroituja ratkaisuja, kansainvälisyys (aidosti globaali ratkaisu) ja kielituki, muunneltavuus jos ja kun hakee kilpailuetua järjestelmän kautta (tarkoittaa myös että jos myöhemmin tulee joku tarve vastaan niin voidaan toteuttaa vaikkakin ei hankintahetkenä osannut ennakoida juuri tätä).

Käyttäjäkokemukset (Myös voittanut on-line Finance palkinnon 2017), “kanban-kortti”-ratkaisu (tiedot esim. asiakkaasta pähkinäkuoressa, lyhyet hiiren polut)

Sopii start-up:ille ja isoimmille yrityksillekin (ei tarvetta vaihtaa järjestelmää niin usein jos yritys kasvaa), toimittajariippumattomuus, ekosysteemin laajuus jota käytännössä voi hyödyntää lisäapps:ien kautta, on-line listanäkymät jotka antavat vastauksia alta aikayksikön, raportointiratkaisut (pivot/kuutio-tyyppiset sekä taloushallinnon dynaamiset raportit jotka ovat todella muunneltavia).

Nopea käyttöönotto (ei teorian vaan käytännön kautta), viestintäosuus ja prosessi/vaiheajattelu joka puolella, murupolut näkyvissä (breadcrum paths).


Odoo on skaalautuva ja helposti räätälöitävissä asiakaskohtaisesti. Odoo on helppokäyttöinen ja se kehittyy järjestelmänä huimasti 900 globaalin kumppanin ja asiakkaiden yhteistyöllä. Odoo ei pakota asiakasta muuttamaan prosessejaan järjestelmän takia vaan tukee prosessien muuttamista liiketoiminnan parantamiseksi. Odoo on saadaan käyttöön myös hyvin nopeasti (päivistä viikkoihin riippuen projektin koosta).


Odoo on laaja-alaisesti valmiiksi kattava ja melko helposti muokattava

Odoo on moderni opensource ERP, joka on koodattu järkevästi, varsinkin ajatellen jatkokehitystä.


Ketterä, kustannustehokas, käyttäjäystävällinen, looginen ja helppo käyttää
Kuinka Odoon lokalisointi tällä hetkellä onnistuu Suomeen?

Erittäin hyvin. Meillä on sata asiakasta, jotka käyttävät sen eri appejä.Lokalisointia on tehty erityisesti Taloushallinnon osalta Sprintit Oy:n toimesta. Kaikki ei ole vielä valmista, (ei ole koskaan = ) .


Tärkeimmät asiat – kirjanpito, pankkiyhteydet, rajapinnat on hyvinkin tehtävissä “keneltä tahansa” – esimerkkinä projekti ilman aiempaa Odoo taustaa keneltäkään, vedettynä läpi vain ei-IT alan yrityksen voimin yhdellä koodarilla 5 kuukaudessa tilaan, että yrityksen koko toiminta oli saatu siirrettyä nollasta lokalisoituun Odooseen.


Liittymiä ja yhteistyökumppaneita löytyy. Liittymistä tärkeimpiä ovat pankin rajapintojen integraatiot, verkkolaskujen lähetys ja vastaanotto. ALV-ratkaisu on hyvä, viralliset talousraportit löytyvät, intrastat on.


Odoon eri ominaisuuksia on lokalisoitu Suomeen viimeisen neljän vuoden aikana yhdessä asiakkaiden kanssa. Haastavimpia lokalisoitavia kokonaisuuksia ovat taloushallinto ja palkanlaskenta. Odoon sinänsä valmista taloushallintoa lokalisoidaan yhdessä asiakkaiden ja asiantuntijakumppaneiden kanssa koko ajan vastaamaan paremmin suomalaisen kirjanpito- ja tilinpäätöslainsäädännön muuttuvia tarpeita.  Myös jokainen yritys toimii eri lailla, joten yrityksen toimiala tai vain oma toiminta saattaa vaatia jatkokehitystä, konfigurointeja ja devaamista, jota tehdään täällä useisa projekteissa päivittäin.


Hyvin. Palkanlaskenta taitaa olla ainut, jota ei ole helposti Odoossa valmiina. Lomathan lasketaan eri kulttuureissa ja maissa ihan eri tavalla. Kyseessä on lokalisaatio meillä, mutta myös muualla. Muuten HR-järjestelmänä toimii erinomaisesti.
Miten Odoo kilpailee suljetun lähdekoodin järjestelmien kanssa teidän mielestänne? (SAP ja/tai MS Dynamics)

Odoo edustaa tulevaisuuden ohjelmistoa, joka on joustava, ja joka mukautuu muutostilantiessa sekä kasvaa yrityksen tarpeiden mukana.


Nykyään pienemmissä yrityksissä Odoo on jo hyvissä asemissa.

Alhaisempi CTO, helpompi käyttöönotto, helpompi omaksua loppukäyttäjän näkökulmasta, ei toimittajalukkoa (toimittajan voi vaihtaa helpommin, koska osaamista löytyy sekä Suomesta että ulkomailta).


Avoimuus on suuri etu, sekä kehittämisessä että hinnassa (eritoten pienemmille yrityksille modulaarisuudesta syntyvä tarpeiden mukaan skaalautuvuus on erinomainen taoudellinen asia — ei makseta turhasta, kuten usein järeiden järjestelmien hinnoittelussa). Odoo-webstoren/OCA:n sekä maksulliset että ilmaiset lisämoduulit laajentavat peruskäytettävyyttä huomattavasti, ja kehityskustannukset Odoossa ovat hyvinkin kilpailukykyiset suljettuihin järjestelmiin verrattuna.


Yleisellä tasolla: TCO, muunneltavuus, avoimen lähdekoodin houkuttelevuus, mahdollisuus kevyeen käyttöottoprosessiin, toimittajariippumattomuus ja mahdollisuus aidoisti saada kilpailuetu järjestelmästä eikä ainoastaan “me-too”-ratkaisu.


Teknisesti: SAP on moduulikohtaisiin asiakirjoihin pohjautuva ratkaisu jolloin integrointi on heikompaa kuin Odoo:ssa. SAP on myös monimutkainen siihen pisteeseen saakka että käytännössä valitaan oikoteitä eikä jakseta toimia niin kuin järjestelmä on ajateltu (esimerkkialue on käyttäjäoikeudet).
SAP:issa on myös voimakkaampi kahtiajako eli on transaktiodata ja perusdata ja sitten Master-data; SAP:in perusoletuksiin liittyy se, että masterdata on vakio ja muuttumatonta eikä sen muutoksiin ole samanlaisia ratkaisuja kuin Odoossa (Odoossa on helppoa hypätä masterdataan suoraan transaktiosta) vaikuttaen siten, että käytetään SAP:issa joskus jopa “dummy”-tuotteita menettäen paljon infoa. Portaalinäkymä on Odoossa valmiina yhteistyökuvioissa, viestintätoiminnallisuudet on selkeä etu. Odoo on myös rakenneltaan selkeä MVC-järjestelmä. Python on tehokas ja hyvä kieli (Odoo 11:ssa on v. 3)

Melko uutena tulokkaana Suomen markkinoille löytyy vielä huomattavasti enemmän referenssejä muille järjestelmille, joka helposti lisää ostaajan kokemaa riskiä Odoon hankinnassa. Siltä osin kuin Odoossa on “yllättäviä uusia etuja”, joita ei osata nähdä ja listata etukäteen — niiden painoarvo asiakkaan silmissä voi olla pieni, vaikka merkitys yrityksen työn automatisointiin ja modernisointiin olisikin todellisuudessa suuri. Nämä ovat siis mielikuvia.


Odoo on aito globaali vaihtoehto SAP:n ja MS:n rinnalla. Sen kertovat käyttäjämäärä (3,7 miljoonaa käyttäjää).

Odoolla on todella suuria asiakasyrityksiä ja referenssejä monilta eri toimialoita. Odoon referenssejä ovat: Toyota, Sodexho, Sveitsin posti, Belgian terveysministeriö, ja lukuisat muut yrityksen Euroopassa, Aasiassa ja Amerikoissa sekä Afrikassa.


Ketteryys muokata nopeasti vastaa tämän päivän asiakkaiden tarpeisiin.


Odoo on avoin, joten kaikenlainen kehitys- ja muutos on mahdollista ja varsin edullisesti. Lisensoiduilla järestelmillä ei muutokset ole monestikaan edes mahdollisia tai sitten ne maksavat varsin paljon.


Odoo on todellinen vaihtoehto globaalien toiminnnanohjaus ohjelmistojen markkinassa. Kilpailijat ovat SAP BusinessOne, Microsoft Nav, ja Netsuite.
Avoimuus, integroitavuus ja laaja globaali ekosysteemi tekee siitä erittöin kilpailukykyisen vaihtoehdon asiakkaille. Odoon tavoite on kasvattaa käyttäjämäärä 4M käyttäjästä 24 M käyttäjään. Ohjelmisto on siis valtaamassa merkittävää jalansijaa globaalista ERP markkinasta.

Suuret kiitokset SprintIT:n työntekijöille, jotka käyttivät omaa aikaansa vastaamalla meidän kysymyksiimme!

Advertisements

Kustannukset – Expenses moduuli

Kustannukset moduulin avulla voimme seurata yrityksen sisäisiä kustannuksia, jotka vaativat erityistä huomiota, esim. työntekijöiden matka, hotelli tai/sekä koulutus kustannukset.

Moduulissa työntekijä luo oman kustannus lomakkeen, johon hän sitten lisää tiedot, liittää kopiot kuiteista jne. Tämän prosessin jälkeen hän lähettää luodun lomakkeen hyväksyttäväksi managerille. Pyyntö korvaukseen joko hylätään tai hyväksytään. Jos se hyväksytään niin manageri hoitaa hyvityksen työntekijälleen. Tämä on kustannukset moduulin perus käyttöperiaate.

Kustannus moduulin käyttöönotto ja lomakkeen tekeminen

Moduuli otetaan käyttöön “Sovellukset” näkymästä klikkaamalla “Asenna” painiketta.

expenses

Moduulin nykyinen nimi on “Expense Tracker”.

Yläpalkkiin ilmestyy kyseisen moduulin nimi, avaamalla sen pääsemme kustannukset näkymään.

expnsespalkki

kustannukset

Klikkaamalla “Create” painiketta päästään täyttämään kustannus lomaketta.

Lomakkeen luonti on lähes identtinen tuotteen luontiin. Jos manageri ei ole määrittänyt ohjeita tai tehnyt valmiiksi kustannus vaihtoehtoja, niin tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että kirjattaessa autolla ajetut kilometrit tähän lomakkeeseen, ne voidaan laittaa “Quantity” kenttään suoraan, vaikka se kuulostaakin hieman oudolta.

(Managerin asetuksiin palataan myöhemmin uudestaan.)

expenselomake

My Expenses to Submit / New

Täällä voimme täyttää perustiedot kustannuksista ja mahdollisia lisätietoja voidaan syöttää “Notes…” kenttään.

lounas

Klikataan “Save” painiketta

tosubmit

  1. Tähän ilmestyy lokipalkki, josta voimme seurata lomaketta.
  2. Tästä voimme seurata missä vaiheessa me olemme lomakkeen kanssa
  3. Klikkaamalla “Submit to manager” painiketta, voimme lähettää lomakkeen managerille.

Tämän jälkeen manageri selvittää onko työntekijän lähettämä lasku korvauskelpoinen.

Oma näkemys: Mielestäni hyvin yksinkertainen moduuli, joka etenee loogisessa järjestyksessä. Lomakkeiden täyttämisessä käytetään samanlaista alustaa kuin muut tuotteet, niin sitä oli hieman outo käyttää. Uskon että oikeassa tilanteessa jokaisen kentän täyttäminen ei ole kuitenkaan välttämätöntä.

Asiakkaan luonti, tarjouksen tekeminen ja sen hyväksyminen

Aloitetaan luomalla asiakas, jolle lopullinen tarjous halutuista tuotteista/palveluista tullaan lähettämään. Jotta tämä harjoitus voidaan toteuttaa, tulee sales management moduuli olla asennettuna Odoo ympäristöön.

Annetaan asiakasyrityskelle tarvittavat tiedot ja nimetään yhteyshenkilö jolle kyseisen asiakkaan yhteydenotot ohjataan. Ylhäätä tulee valita myös, että kyseessä on yritys.

1

Kun asiakasyritys on luotu, voidaan siirtyä tarjoukset välilehdelle. Valittaessa yritystä jolle tarjousta laaditaan, laskutusosoite ei täyty halutulla tavalla automaattisesti, jolloin luodaan laskutusosoitepohja äsken luodulle Vesihessut Oy asiakasyritykselle.

2.jpg

Seuraavaksi lisätään halutut tuotteet tarjouspohjaan.

3.jpg

Kun tarjoukseen on lisätty kaikki tarvittavat tuotteet, sen pystyy tulostamaan tai lähettämään sähköpostilla halutulle yhteyshenkilölle. Tässä esimerkkitapauksessa valitsimme sähöpostin ja lähetän sen itselleni, jotta voin kommentoida kuinka harjoitus sen osalta onnistuu.

4.jpg

Tarjouksen lähetyksessä ilmeni ongelma, joka johtuu PDF moduuliin puuttumisesta. Sellainen olisi saatavissa Odoo appstoresta, mutta emme tässä harjoituksessa tule sijoittamaan siihen 99€ euroa. Alla kuva vikailmoituksesta, joka tulee kun valitaan henkilö, jolle tarjous yritetään lähettää.

5.jpg

Kuva tarjouspohjan esikatselunäkymästä jonka lähetys eteenpäin ei kuitenkaan onnistu.

6.jpg

Seuraavaksi kun luotu tarjous hyväksytään valitsemalla “Vahvista tilaus”, siirtyy se automaattisesti myyntitilaukset välilehden alle. Oikeasta yläkulmasta valitaan “Toimitus”, jossa vahvistetaan että kaikki tarvittavat tuotteet ovat listalla, sekä kokonaisuus näyttää muutenkin oikealta.

7.jpg

Kun vasemmasta kulmasta valitaan “Vahvista”, siirtyy tiluas viimeisen vaiheeseen ja tilatut tuotteet on kerätty ja lähetetty asiakkaalle.

8

Lopuksi voidaan tulostaa lähetysluottelo tuotteista jotka toimituksessa asiakkaalle lähetettiin.

9

Oma näkemys: Mielestäni asiakkaan luonti ja siihen liittyvät vaiheet olivat suoraviivaisesti toteutettavissa. Olen kuitenkin varma, että jotain oleellista jäi lisäämättä tarvittaviin tietoihin, jotta järjestelmä pystyisi oikeassa ympäristössä toimimaan halutulla tavalla. Myös tarjouksen lähettämiseen liittyvän PDF moduulin maksullisuus sai miettimään Odoo järjestelmän open source toteutuksen “oikeellisuutta” sekä heidän mainostamaa toimittajariippumattomuuttaan. Kuitenkin kokonaisuutena tämä vaihe oli suhteellisen helposti toteutettavissa.

Käytettävyyden kartoitus – Odoo asiantuntijoiden vastaukset

Odoon käytettävyyteen liittyvät näkemykset ovat asiantuntijoilta saatuja ja heidän vastauksiinsa perustuvia. Haastateltavien nimien ja vastauksien suorien lainauksien julkaisuun emme saaneet lupaa. Yksi haastateltavista henkilöistä on työskennellyt Odoon parissa 7-versiosta lähtien.

Kyselimme mielipiteitä ja kokemuksia järjestelmästä, sekä mitkä ovat aloittelevan StartUp yrityksen ensimmäiset asiat/moduulit, joita he toimintansa tukena voisivat tarvita.

Odoon parhaimpiin puoliin lukeutuu seuraavia ominaisuuksia:

  • Nopea kehittyminen – johuten järjestelmän yleisestä suosiosta ja useista kehittäjistä.
  • Uudenaikaisuus
  • Monipuolisuus – Odoossa verrkosivujen luonti on helppoa ja integroituna järjestelmään mitä ei monista kilpailijoiden järjestelmistä edes löydy.
  • Skaalautuvuus – yrityksen käyttöön voidaan valita vain heille tarpeelliset moduuit ja ominaisuudet.
  • Avoin lähdekoodi – ei lisenssimaksuja Community versiossa.

Odoon lokalisoinnissa Suomeen olisi kuitenkin vielä toivomisen varaa. Isoimmat Odoo toimijat ovat lokalisoinnin jo hoitaneet omalta osaltaan, mutta esim. taloushallinnon lokalisoinnit eivät ole yleisesti jaettuna GitHubissa kaikkien saataville. Odoo-toimittajat toivoisivatkin, että toimivat lokalisointiratkaisut tulisi sattaa kaikkien saataville, jotta voitaisiin yhdessä keskittyä kilpailemaan muita jo hyvin Suomeen lokalisoituja ERP järjestelmiä vastaan.

CRM, myynti, varastointi, ostot ja projektinhallinta lukeutuu perusmoduleihin, jotka aloittelevan StartUp yrityksen tulisi ainakin ottaa käyttöön. Mikäli yritys toimii valmistavassa teollisuudessa, myös valmistus on hyvä liittää järjestelmään. Helpoimpana tapana voidaan pitää ratkaisua, jossa taloushallinto hankitaan joltain tilitoimistolta ulkoistettuna palveluna. Näin vältytään taloushallinnon lokalisoinnin puutteellisuudesta ja siitä aiheutuvista ongelmista.

Myytävien tuotteiden lisääminen Odoo järjestelmään

Odoo Sales Management moduuli tulee olla asennettuna, jolloin voit luoda uusia myytäviä tuotteita. Ensimmäiseksi sales välilehdellä catalog valikon alapuolelta valitse products. Paina luo, jolloin aukeaa ikkuna, jossa myytävälle tuotteelle annetaan tarvittavat tiedot.

1

Aluksi annetaan lisättävälle tuotteelle sitä kuvaava nimi, sekä lisätään tuotteesta kuva, joka ei saa olla kovin suuri, jotta järjestelmän toimivuuden sujuvuus saadaan varmistettua.

“Tuotteen tyyppi” kohdassa on valittavissa kolme eri vaihtoehtoa. “Kulutustavara” on aina saatavilla oleva tuote. “Varastoitava tuote” on ainoastaan saatavilla silloin, kun tuotetta on valmiiksi varastossa tilauksen määrään nähden. “Palvelu” on nimensä mukaisesti jokin tarjottava palvelu asiakkaalle.

Esimerkkitapauksessamme valitaan kulutustavara. Myyntihinta on automaattisesti palvelua käyttävän paikallisessa valuttassa, vaikka valuuttaa ei erikseen ilmoiteta hinnan perässä. “Sisäinen viite” nopeuttaa tuotteiden valintaa tilanteessa, jossa luodaan myyntitilauksia tai ostotilauksia. Kuluihin lisätään mahdolliset toimitusmaksut yms.

2

“Variaatiot” välilehdellä tuotteelle voidaan antaa erilaisia kuvauksia samasta tuotteesta. esim. vesipullo tuotteella voi olla vaihtoehtoina kivennäisvesi, tai lähdevesi tai muita vaihtoehtoja.

5

Varianttien hintoja muokaamalla pystyy antamaan tuotteelle poikkeavan hinnan, esim. puolenlitran pullo maksaa euron vähemmän kuin litran pullo.

7.PNG

Lopuksi Paina “Tallenna”, ja tuote ilmestyy järjestelmään, sekä verkkokaupaan mikäli sellainen on luotuna. Suomalaisten pankkitilien  lokalisointi järjestelmään on ainakin toistaiseksi osaamisemme ulkopuolella, joten tuotteen tilaaminen ei oikeasti vielä onnistu.

8.PNG

 

Odoo moduulit

CRM – Asiakkuuden hallinta

CRM moduulissa kaikki asiakkaisiin liittyvät tiedot yhdistyvät yhteen paikkaan, jossa niitä voidaan hallita helposti. Odoon CRM moduuli muistuttaa hyvin paljon Trellon (projektinhallintajärjestelmä) “pipeline” nimistä käyttöliittymää.

Pipelinessa on valmiita sarakkeita, joihin käyttäjä voi lisätä esim. tarjouksia, pyyntöjä tai muita sovittuja tapaamisia joita tehdään asiakkaiden kanssa. Pipelinessa tapahtuma siirtyy eteenpäin, kun tietty tavoite saavutettu esim. Asiakkaan kanssa on päästy tapaamiseen ja sovintoon tai se epäonnistuu, jonka jälkeen se peruuntuu.

Pipeline on reaaliaikainen, ja se sopii mainiosti yhteen live-chat moduulin kanssa. Kalenteri- ja yhteystieto-moduulit ovatkin erittäin olennaisia osia CRM kanssa. Nämä kaikki moduulit tulevatkin CRM:n mukana.

Lopuksi CRM tarjoaa myös taulukkonäkymiä, jotka se luo automaattisesti perustuen nykyisiin tilaisuuksiin.

 

crm näkymä

Live-chat moduulissa on myös mahdollista lähettää tiedostoja.

live-chat.JPG